Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Napędy elektryczne
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z katalogów, instrukcji obsługi dla układów napędowych.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U08
    Potrafi wybrać rodzaj napędu (elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego) przy uwzględnieniu sposobu działania, parametrów zasilania, mocy, momentu, prędkości, charakteru obciążenia. Potrafi dobrać napęd do istniejącej lub nowoprojektowanej maszyny z uwzględnieniem własności statycznych i dynamicznych całego obiektu oraz sposobu sterowania układem wykonawczym.