Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elementy chemii
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W01
    zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawa i zagadnienia z zakresu chemii, fizyki i matematyki, niezbędne do właściwego zrozumienia podstawowych zjawisk, praw i procesów istotnych z punktu widzenia inżynierii chemicznej