Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy chemii
Efekt kształcenia:
Potrafi określić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do opdowiedniej grupy związków chemicznych
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U06
    potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej