Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Elementy chemii
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • TCH1A_K03
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i do aktywnego uczestnictwa w działalności na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.