Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytrzymałość elementów maszyn
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
  • IMM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową