Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wytrzymałość elementów maszyn
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny znajdujący się w złożonym stanie naprężenia
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IMM1A_U02
    potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych