Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wytrzymałość elementów maszyn
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych)
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • IMM1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • IMM1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IMM1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową