Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Roboty przemysłowe
Efekt kształcenia:
Potrafi zapisywać i interpretować zapis położenia i orientacji
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U11
    Potrafi zapisać modele liniowe i nieliniowe obiektów sterowania występujących w przemyśle. Potrafi sformułować modele dyskretne i ciągłe obiektów. Potrafi wyznaczyć parametry oraz charakterystyki statyczne i dynamiczne obiektów. Potrafi zapisać zadanie proste i odwrotne kinematyki.