Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Roboty przemysłowe
Efekt kształcenia:
Potrafi współpracować w grupie respektując podział obowiązków i odpowiedzialności
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_K02
    Jest gotów do zarządzania swoją karierą w tym założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Potrafi kierować własnym rozwojem, dbać o swój rozwój. Potrafi zadbać o swoje praw własności w procesie tworzenia innowacji.
  • AIR1A_K03
    Potrafi zarządzać swoim czasem pracy i odpoczynku w celu zwiększenia efektywności. Jest gotów do zarządzania zespołami ludzkimi.