Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U02
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.