Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologie badań kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
znajomość koncepcji ogólnej metodologii nauk i podstawowych kategorii metodologicznych
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę.