Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologie badań kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
rozumienie specyfiki kulturoznawstwa na tle innych nauk, z uwzględnieniem historycznego procesu wyodrębniania się tej dyscypliny
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W09
    Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi, a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.