Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologie badań kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
Zna współczesne stanowiska metodologicznie w kulturoznawstwie: nowe nurty etnograficzne, analiza treści i krytyczna analiza dyskursu
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W07
    Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa
  • KLT2A_W18
    Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.