Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodologie badań kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
Potrafi stworzyć model własnego postępowania badawczego według reguł metodologicznych
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U02
    Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.