Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Efekt kształcenia:
zyskuje możliwość krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej go rzeczywistości (teraźniejszej i w przeszłości)
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.
  • SOC2A_K02
    Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania.