Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy konstrukcji maszyn
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U04
  potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki
 • IMM1A_U11
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IMM1A_U13
  potrafi wykonywać badania struktury i własności mechanicznych i fizykochemicznych materiałów inżynierskich
 • IMM1A_U14
  potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej, wytwarzania i inżynierii materiałowej