Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
 • MBM2A_W05
  posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
 • MBM2A_W12
  zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
 • MBM2A_W17
  posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych
 • MBM2A_W07
  ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych.