Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Grafika inżynierska
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie różnicę między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W08
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń
 • IMM1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz wytwarzania materiałów
 • IMM1A_W13
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych