Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grafika inżynierska
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać grafikę komputerową (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IMM1A_U27
    potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD (Computer Aided Design)
  • IMM1A_U29
    potrafi stosować wiedzę dotyczącą doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji