Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mining machines for tunels and roadways
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z robotami górniczymi
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • MBM2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu