Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mining machines for tunels and roadways
Efekt kształcenia:
Znajomość budowy i technologii pracy maszyn i urządzeń do urabiania i ładowania stosowanych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i tunelowych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych