Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mining machines for tunels and roadways
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę w zakresie wyboru technologii drążenia wyrobisk korytarzowych, tunelowych oraz mikrotunnelingu
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych