Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mining machines for tunels and roadways
Efekt kształcenia:
Umie dobrać i skompletować podstawowe komponenty kompleksu chodnikowego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych