Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i zna zależności między technologią, a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze również w odniesieniu do życia gospodarczego kraju i powstawania nowych form aktywnosci zawodowej związanej z komunikacją wizualną.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W12
    Posiada poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
  • KLT2A_W13
    Posiada zaawansowaną wiedzę o wzajemnych związkach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi, z uwzględnieniem ich międzykulturowego wymiaru.