Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą w dobie nowych technologii komunikacyjnych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W05
    Na poziomie zaawansowanym posiada aktualną i wszechstronną wiedzę oraz potrafi wskazać najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.
  • KLT2A_W07
    Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa