Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Posiada zaawansowaną wiedzę o komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka w dobie nowych technologii.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W15
    Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą oraz posiada wiedzę na temat roli języka w kształtowaniu (się) społeczeństwa i kultury.
  • KLT2A_W18
    Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.