Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi i potrafi je poddać je krytycznej analizie.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U07
    Posługuje się złożonymi strategiami argumentacyjnymi i potrafi prowadzić debatę.
  • KLT2A_U17
    Prowadząc debatę identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji społecznych oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zaawansowanym.