Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy rzeczywistości społecznej samodzielnie formułuje propozycje jej analizy oraz podejmuja aktywne działania w przestrzeni kultury.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  • KLT2A_K08
    Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata i podejmuje .