Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki
Efekt kształcenia:
potrafi wyznaczać i analizować podstawowe charakterystyki pneumatycznych i hydraulicznych zaworów proporcjonalnych i serwozaworów
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U08
    Potrafi wybrać rodzaj napędu (elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego) przy uwzględnieniu sposobu działania, parametrów zasilania, mocy, momentu, prędkości, charakteru obciążenia. Potrafi dobrać napęd do istniejącej lub nowoprojektowanej maszyny z uwzględnieniem własności statycznych i dynamicznych całego obiektu oraz sposobu sterowania układem wykonawczym.