Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe w zakresie robotyki
Efekt kształcenia:
Kompetencja społeczna polegająca na zrozumieniu roli społecznej realizacji prac o charakterze inżynierskim oraz konieczności promowania tej roli w społeczeństwie.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_K01
    Posiada świadomość wpływu techniki na środowisko i społeczeństwo i jest gotów do sterowania rozwoju w sposób zrównoważony. Jest gotów do godnego reprezentowania zawodu i jego tradycji. Jest świadomy odpowiedzialności swej pracy i jej wpływu na innych ludzi. Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość pozytywnego wpływu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych na środowisko, otoczenie i społeczeństwo.