Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metrologia i techniki pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat przeprowadzania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych, elementów torów pomiarowych, jednostek fizycznych oraz sposobu obróbki i prezentacji wyników pomiarów.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W07
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych spotykanych w przemyśle. Ma podstawową wiedzę na temat: - planowania eksperymentu, - budowy toru pomiarowego, - czujników i przetworników pomiarowych, - realizacji pomiaru, - sposobów pomiaru, - niepewności pomiaru, - pasma przenoszenia toru pomiarowego, - rodzajów sygnałów, - analizy i przetwarzanie sygnałów analogowych i cyfrowych.