Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metrologia i techniki pomiarowe
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność zestawienia torów pomiarowych oraz przeprowadzania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych. Potrafi zbudować proste urządzenie pomiarowe przy pomocy programu LabView.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U07
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment pomiarowy. Potrafi dobrać elementy toru pomiarowego w szczególności czujniki, przetworniki i układy kondycjonowania. Potrafi przeprowadzić analizę otrzymanych wyników pomiaru wraz z określeniem budżetu niepewności.