Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie wytwarzania
Efekt kształcenia:
potrafi stosować podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii w praktyce inżynierskiej
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U09
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
  • IMM1A_U02
    potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych