Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania procesów przeróbki plastycznej
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.