Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Efekt kształcenia:
potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki plastycznej
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U10
    Potrafi zaprojektować układ sterowania. Potrafi ocenić jakość układu sterowania. Potrafi wyznaczyć parametry i charakterystyki statyczne i dynamiczne układów regulacji. Potrafi dobrać parametry regulatorów. Potrafi ocenić stabilność układu sterowania.