Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody numeryczne
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, także działać w grupie oraz ma potrzebę ciągłęgo doksztalcania się
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_K02
    Jest gotów do zarządzania swoją karierą w tym założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Potrafi kierować własnym rozwojem, dbać o swój rozwój. Potrafi zadbać o swoje praw własności w procesie tworzenia innowacji.
  • AIR1A_K03
    Potrafi zarządzać swoim czasem pracy i odpoczynku w celu zwiększenia efektywności. Jest gotów do zarządzania zespołami ludzkimi.