Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Informatyka - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych oraz zna arytmetykę komputerową.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski