Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Informatyka - kurs rozszerzony
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski