Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod numerycznych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
  • IMM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową