Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Efekt kształcenia:
potrafi posługiwać się podstawowymi metodami numerycznymi rozwiązywania problemów spotykanych w praktyce inżynierskiej
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IMM1A_U02
  potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
 • IMM1A_U07
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań
 • IMM1A_U23
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia