Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy automatyki przemysłowej
Efekt kształcenia:
Umie zbudować cyfrowy układ automatyki w oparciu o teorię syntezy układów kombinacyjnych i sekwencyjnych.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U11
    Potrafi zapisać modele liniowe i nieliniowe obiektów sterowania występujących w przemyśle. Potrafi sformułować modele dyskretne i ciągłe obiektów. Potrafi wyznaczyć parametry oraz charakterystyki statyczne i dynamiczne obiektów. Potrafi zapisać zadanie proste i odwrotne kinematyki.