Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy automatyki przemysłowej
Efekt kształcenia:
Umie zbudować układ automatyki na bazie wzmacniaczy operacyjnych.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U10
    Potrafi zaprojektować układ sterowania. Potrafi ocenić jakość układu sterowania. Potrafi wyznaczyć parametry i charakterystyki statyczne i dynamiczne układów regulacji. Potrafi dobrać parametry regulatorów. Potrafi ocenić stabilność układu sterowania.
  • AIR1A_U12
    Potrafi zaprojektować układ sterowania wraz z doborem właściwych czujników, przetworników, układów wykonawczych, układów mocy, układów przetwarzających i zabezpieczających z uwzględnieniem ich własności statycznych i dynamicznych. Potrafi zaprojektować i zweryfikować działanie układu sterowania.