Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy automatyki przemysłowej
Efekt kształcenia:
Umie zastosować logikę boolowską do sterowania układami dyskretnymi.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U12
    Potrafi zaprojektować układ sterowania wraz z doborem właściwych czujników, przetworników, układów wykonawczych, układów mocy, układów przetwarzających i zabezpieczających z uwzględnieniem ich własności statycznych i dynamicznych. Potrafi zaprojektować i zweryfikować działanie układu sterowania.