Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł graficznych. Potrafi badać interakcję pomiędzy interfejsem aplikacji a ich użytkownikami.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W07
    Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa