Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Student potrafi klasyfikować struktury krystaliczne oraz tworzyć modele struktur krystalicznych
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U02
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.