Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Efekt kształcenia:
zna terminologię, techniki i narzędzia służące realizacji badań oraz zagadnienia etyczne związane z pracą badacza
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W11
    Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej.
  • SOC1A_W12
    Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego.
  • SOC1A_W13
    Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojęcia z zakresu etyki społecznej i etyki mediów oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.