Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Efekt kształcenia:
Zna zaawansowaną terminologię związaną z badaniami nad komunikacją wizualną w zakresie technik graficznych oraz informatyki społecznej
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.