Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Efekt kształcenia:
Zna specyfikę technologii druku wypukłego, metod powielenia obrazu wklęsłymi technikami graficznymi, technologię cyfrowego powielania obrazu.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W21
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • KLT2A_W24
    Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.