Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Efekt kształcenia:
Weryfikuje uogólnienia co do natury przekazu wizualnego w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U22
    Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.