Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie automatyki
Efekt kształcenia:
Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W09
    Ma wiedzę na temat modelowania podstawowych struktur obiektów, w szczególności: - zna podstawowe modele obiektów, - zna metody wyznaczania parametrów statycznych i dynamicznych obiektu, - zna sposoby opisu liniowych i nieliniowych obiektów SISO, - zna metody opisu modeli dyskretnych i ciągłych, - zna metody opisu i konfiguracji układów kinematycznych.